ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЕБСАЙТ
Този уебсайт е с изтекли права. За повее информация влезте в контролният си панел тук.

За нас

Вход

За нас !

Дружеството е регистрирано през 1998г. с дейност:

• Хидротехническо, ниско и високо строителство;

• Производство и търговия на хидравлични маркучи и накрайници.
• изпълнение на земни работи;
• услуги със строителна механизация;
• отдаване под наем стопански имоти;
• търговия на едро и дребно;


Като строител в периода от 2000-2015г. дружеството изпълнява обекти на “Асарел-Медет” АД и работи по: “Надграждане стената на хвостохранилище “Люляковица”; “Оборотно водоснабдяване на ВХС и превръщане на втори колектор в напорен”; “Рекултивационни работи по нарушени терени на хвостохранилище “Люляковица”; Обекти на Община Панагюрище и други.

Екипа на дружеството е участвал в изграждането на национални обекти като: “Каскада Въча”; “изграждането на язовир “Кричим” и “Антонивановци”; “МДК-Мирково-Елаците”; Хидротехническите съоръжения на МДК”Пирдоп”; “Асарел-Медет”; и “ПАВЕЦ Белмекен-Чаира”, от които е придобил голям опит при изграждането на ниско и високо строителство; тунелно строителство; сондажно-инжекционни работи; дюкери, акведукти, деривации, язовири, всички видове рекултивационни мероприятия, които са неразривно свързани с изграждането на горните видове строителство.

Предприятието се интересува от всички новости в строителството в България и чужбина на всички видове строителство, и има готовност да изпълни всякакъв вид строителство като използва собствени и наети ресурси.